32.022, G

Motie-Meurs (PvdA) c.s. inzake verhoging wettelijke leeftijdsgrens van 16 tot 18 jaar voor verkoop en bezit van zwak alcoholische drankenIn deze motie wordt de regering verzocht om de wettelijke leeftijdsgrens voor verkoop en bezit van zwak alcoholische dranken te verhogen van 16 tot 18 jaar.Kerngegevens

nummer 32.022, G
ingediend 22 mei 2012
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 5 juni 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, SP , PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) P.L. Meurs
mede ondertekend door R.A. Koole (PvdA)
R. Kuiper (ChristenUnie)
M.Y. Linthorst (PvdA)
A.C. Quik-Schuijt (SP)
dossier(s) Terugdringen alcoholgebruik onder jongeren (32.022)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)