33.290, K

Motie-Noten (PvdA) c.s. over een zorgvuldige behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste KamerIn deze motie spreekt de Eerste Kamer uit dat de korte tijd die beschikbaar was voor behandeling door de Eerste Kamer, onwenselijk is.Kerngegevens

nummer 33.290, K
ingediend 10 juli 2012
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 10 juli 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, PvdA, GroenLinks, SP, OSF en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) H.C.P. Noten
mede ondertekend door A. Elzinga (SP)
C.A. de Lange (OSF)
M.Y. Linthorst (PvdA)
A. Postema (PvdA)
J.G. Vlietstra (PvdA)
dossier(s) Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (33.290)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)