33.290, L

Motie-Thissen (GroenLinks) c.s. over een betere overgangsmaatregel voor mensen met alleen AOW en/of een klein aanvullend pensioen dan wel een klein vermogenIn deze motie wordt de regering verzocht een onderzoek in te stellen teneinde een betere overgangsmaatregel te treffen voor mensen met alleen AOW en/of een klein aanvullend pensioen dan wel een klein vermogen.Kerngegevens

nummer 33.290, L
ingediend 10 juli 2012
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus ingetrokken op 10 juli 2012
indiener(s) C. P. Thissen (GroenLinks)
mede ondertekend door M.A.M. Barth (PvdA)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
H.C.P. Noten
M.H.A. Strik (GroenLinks)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (33.290)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)