33.400, G

Motie-Reuten (SP) c.s. over informatievergaringIn deze motie wordt de regering verzocht om zich te laten informeren over de vraag welk onderzoek er bestaat dat, uitgaande van in beginsel falsificeerbare hypotheses, de genoemde gedragsrelatie bevestigt, en in welke mate van statistische betrouwbaarheid, en om zich voorts te laten informeren over het eventueel bestaan van empirisch onderzoek dat de genoemde gedragsrelatie empirisch weerlegt; bij een en ander zou het niet moeten gaan om economisch laboratoriumonderzoek doch om de empirische "open" werkelijkheid.

Tenslotte wordt de regering opgeroepen de Kamer van het resultaat van genoemde informatievergaring in kennis te stellen, zo mogelijk voorzien van een appreciatie van de regering.Kerngegevens

nummer 33.400, G
ingediend 20 november 2012
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 27 november 2012 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, ChristenUnie, SP, GroenLinks, PvdD en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) G.A.T.M. Reuten (SP)
mede ondertekend door P. Ester (ChristenUnie)
N.K. Koffeman (PvdD)
J.G. Nagel (50PLUS)
A. Postema (PvdA)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Miljoenennota 2013 (33.400)