33.400, E

Motie-Terpstra (CDA) c.s. over compensatie van de btw en energiebelastingen in de IBIn deze motie wordt de regering verzocht elk jaar in de Miljoenennota aan te geven of en op welke wijze verhogingen van de BTW en energiebelastingen in de IB kan worden gecompenseerd.Kerngegevens

nummer 33.400, E
ingediend 20 november 2012
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 27 november 2012. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) G.H. Terpstra (CDA)
mede ondertekend door S.C. van Bijsterveld (CDA)
L.C. Brinkman (CDA)
P.H.J. Essers (CDA)
W.B. Hoekstra (CDA)
dossier(s) Miljoenennota 2013 (33.400)