32.529, J

Motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over verbetering van de pleegvergoeding aan pleegoudersIn deze motie wordt de regering verzocht voor 1 maart 2013 een nieuwe regeling inzake de verbetering van de pleegvergoeding aan pleegouders aan het parlement voor te leggenKerngegevens

nummer 32.529, J
ingediend 27 november 2012
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 4 december 2012. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) P. Ester (ChristenUnie)
mede ondertekend door M.A.J.L. Frijters-Klijnen (PVV)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
R. Kuiper (ChristenUnie)
C.A. de Lange (OSF)
A.C. Quik-Schuijt (SP)
dossier(s) Verbetering positie pleegouders (32.529)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)