33.402, K

Motie-De Boer (GroenLinks) c.s. over een analyse van de emancipatie-effecten van de werkbonusIn deze motie wordt de regering verzocht zo spoedig mogelijk alsnog een cijfermatige analyse te laten maken van de emancipatie-effecten van de werkbonus.Kerngegevens

nummer 33.402, K
ingediend 18 december 2012
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 18 december 2012 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. CDA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, 50PLUS en PvdD stemden voor.
indiener(s) M.M. de Boer (GroenLinks)
mede ondertekend door R.H.L.M. van Boxtel (D66)
P.H.J. Essers (CDA)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
G.A.T.M. Reuten (SP)
dossier(s) Belastingplan 2013 (33.402)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)