33.551, B

Motie-De Vries (PvdA) c.s. over een geloofwaardige Europese aanpak van belastingfraudeIn deze motie wordt de regering verzocht te bevorderen dat tot een geloofwaardige Europese aanpak van belastingfraude wordt gekomen en de Kamer voor of bij de indiening van de begroting voor 2014 te informeren welke stappen zij hiertoe heeft gezet, dan wel zal zetten, en welke voortgang er in Europees verband wordt geboekt.Kerngegevens

nummer 33.551, B
ingediend 16 april 2013
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 23 april 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.De fractie van de PVV stemde tegen
indiener(s) K.G. de Vries (PvdA)
mede ondertekend door A. Broekers-Knol (VVD)
A. Elzinga (SP)
Th.C. de Graaf (D66)
R. Kuiper (ChristenUnie)
P.R.H.M. van der Linden (CDA)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
dossier(s) Staat van de Europese Unie 2013 (33.551)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA) heeft op 17 december 2013 de Eerste Kamercommissiecommissie voor Financiën verzocht de brief van de staatssecretaris van Financiën van 10 december 2013 (EK 33.551, H) in reactie op deze motie te betrekken bij het debat over internationaal fiscaal verdragsbeleid en belastingheffing internationale ondernemingen dat plaatvond op dinsdag 21 januari 2014.