33.551, C

Motie-De Vries (PvdA) c.s. over de sociale gevolgen van werkloosheid in de Europese UnieIn deze motie wordt de regering verzocht de Kamer, voor of bij de indiening van de begroting voor 2014 in te lichten over de wijze waarop in Unieverband getracht is en wordt om de sociale gevolgen van werkloosheid voor zover mogelijk het hoofd te bieden of te mitigeren, en daarbij ook aandacht te geven aan de Nederlandse inzet op dit punt.Kerngegevens

nummer 33.551, C
ingediend 16 april 2013
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 23 april 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP en PVV stemden tegen
indiener(s) K.G. de Vries (PvdA)
mede ondertekend door A. Broekers-Knol (VVD)
A. Elzinga (SP)
Th.C. de Graaf (D66)
R. Kuiper (ChristenUnie)
P.R.H.M. van der Linden (CDA)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
dossier(s) Staat van de Europese Unie 2013 (33.551)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 18 februari 2014 het verslag van het schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 13 februari 2014 (EK 33.551, I) over de Europese aanpak van jeugdwerkloosheid voor kennisgeving aangenomen.