33.551, D

Motie-Kuiper (ChristenUnie) c.s. over een algemene wettelijke regeling in het kader van besluitvormingsprocedures over Europese aangelegenhedenIn deze motie wordt de regering verzocht de mogelijkheden te onderzoeken van een algemene wettelijke regeling (Europawet) waarin verplichtingen en bevoegdheden, voortvloeiende uit de goedkeuringswetgeving ter zake van Europese verdragen, dan wel andere Europese besluitvorming, worden bijeengebracht, aangevuld en geconsolideerd. Tevens wordt de regering verzocht over bruikbaarheid, mogelijke inhoud en vorm van een dergelijke regeling te rapporteren en in overleg te treden met het parlementKerngegevens

nummer 33.551, D
ingediend 16 april 2013
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 23 april 2013. Op 25 september 2018 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) R. Kuiper (ChristenUnie)
mede ondertekend door A. Elzinga (SP)
Th.C. de Graaf (D66)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
dossier(s) Staat van de Europese Unie 2013 (33.551)