32.839, H

Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het eenmaal in rekening brengen van de aansluitbijdrage op een warmtenetIn deze motie wordt de regering verzocht met een voorstel te komen om inzicht te verschaffen aan de consument wanneer, hoeveel en door welke instantie de aansluitbijdrage in rekening wordt gebracht.Kerngegevens

nummer 32.839, H
ingediend 11 juni 2013
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 18 juni 2013 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV en SP stemden voor.
indiener(s) M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
mede ondertekend door M.J. van Beek (PVV)
P. van Dijk (PVV)
M.A.J.L. Frijters-Klijnen (PVV)
M.J.R.L. de Graaff
C.J. Kok (PVV)
G.J.F. Popken (PVV)
T.P.A.M. Reynaers (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
R. Sörensen (PVV)
dossier(s) Novelle Warmtewet (32.839)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)