33.032 / 33.514 (R1998), G

Motie-Quik-Schuijt (SP) c.s over installatie van een brede multidisciplinaire Staatscommissie over de verhouding tussen juridische, biologische en sociale ouders en de kinderen die door hen worden verzorgd en opgevoedIn deze motie wordt de regering verzocht een brede multidisciplinaire Staatscommissie te installeren,  om een visie  te ontwikkelen op en te adviseren over een samenhangende wettelijke regeling van de verhouding tussen juridische, biologische en sociale ouders en de kinderen die door hen worden verzorgd en opgevoed.Kerngegevens

nummer 33.032 / 33.514 (R1998), G
ingediend 12 november 2013
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 19 november 2013. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) A.C. Quik-Schuijt (SP)
mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks)
A.W. Duthler (VVD)
H. Franken (CDA)
C.A. de Lange (OSF)
T.P.A.M. Reynaers (PVV)
dossier(s) Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998))
Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032)
behandelende commissie(s) commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)