33.752 / 33.753 / 33.754 / 33.755, L

Motie-Essers (CDA) en Bröcker (VVD) c.s. over het terugdringen van fiscaal instrumentalismeIn deze motie wordt de regering verzocht:

 • 1. 
  beleid te ontwikkelen om het aantal belastinguitgaven substantieel terug te dringen;
 • 2. 
  nieuwe belastinguitgaven pas in te voeren nadat doel en noodzaak daarvan is aangetoond in combinatie met een ex ante evaluatie;
 • 3. 
  de effectiviteit van deze maatregelen periodiek te monitoren en te evalueren en
 • 4. 
  de werkingsduur van nieuwe belastinguitgaven te koppelen aan een horizonbepaling.


Kerngegevens

nummer 33.752 / 33.753 / 33.754 / 33.755, L
ingediend 17 december 2013
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan aangenomen op 17 december 2013. PVV, VVD, CDA, SP, SGP, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) W.L.J. Bröcker (VVD)
P.H.J. Essers (CDA)
mede ondertekend door P.R.H.M. van der Linden (CDA)
G.H. Terpstra (CDA)
G. de Vries-Leggedoor (CDA)
dossier(s) Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente (33.755)
Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit (33.754)
Overige fiscale maatregelen 2014 (33.753)
Belastingplan 2014 (33.752)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)