33.750 VI, J

Motie-Engels (D66) c.s. over een procedurevoorstel voor een samenhangende herziening van de GrondwetIn deze motie wordt de regering verzocht met een procedurevoorstel te komen voor een samenhangende herziening van de Grondwet.Kerngegevens

nummer 33.750 VI, J
ingediend 11 maart 2014
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 18 maart 2014. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) J.W.M. Engels (D66)
mede ondertekend door R.H.L.M. van Boxtel (D66)
Th.C. de Graaf (D66)
R.F. Ruers (SP)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
A. Vliegenthart
dossier(s) Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2014 (33.750 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)