33.847 / 33.610, J

Motie-Postema (PvdA) c.s. over geconsolideerde wetteksten om voorgestelde wetswijzigingen inzichtelijk te makenIn deze motie wordt de regering verzocht bij toekomstige wetgevingstrajecten wijzigingen ten gevolgen van novelles standaard in een geconsolideerde wettekst op te nemen waarmee de met de novelle gepaard gaande wijzigingen ten opzicht van het aanvankelijk ingediende wetsvoorstel inzichtelijk worden gemaakt.

Ook wordt de regering verzocht te bevorderen dat in de toekomst adequate voorzieningen worden getroffen om wetswijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke wettekst alsook eventuele novelles voor alle belanghebbenden inzichtelijk te maken.Kerngegevens

nummer 33.847 / 33.610, J
ingediend 20 mei 2014
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 20 mei 2014. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) A. Postema (PvdA)
mede ondertekend door A.L. Koning (PvdA)
N.J. Schrijver (PvdA)
E.M. Sent (PvdA)
J.J. Sylvester (PvdA)
dossier(s) Novelle Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 (33.847)
Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (33.610)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)