34.000 VI, P

Motie-Strik (GroenLinks) c.s. inzake het in samenhang voorleggen van bezuinigingsmaatregelen en wijzigingsvoorstellen op de gesubsidieerde rechtsbijstand aan het parlementIn deze motie wordt de regering verzocht onderstaande bezuinigingsmaatregelen en wijzigingsvoorstellen op de gesubsidieerde rechtsbijstand

  • wijzigingen in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand per 1 februari 2015,
  • verhoging van griffierechten per 1 juli 2015,
  • herziening van de wet op de rechtsbijstand en wetboek van strafvordering per 1 januari 2016,
  • wijziging besluit eigen bijdrage rechtsbijstand en Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 per 1 januari 2016,

in samenhang aan het Parlement voor te leggen, voorzien van een nadere, op onderzoek gebaseerde onderbouwing ten aanzien van de oorzaken van de stijging van de kosten van de gesubsidieerde rechtsbijstand, en de effecten op de toegang tot de rechter / het recht voor iedereen.Kerngegevens

nummer 34.000 VI, P
ingediend 13 januari 2015
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 20 januari 2015 ingetrokken.
indiener(s) M.H.A. Strik (GroenLinks)
mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks)
H. Franken (CDA)
A.C. Quik-Schuijt (SP)
R.F. Ruers (SP)
dossier(s) Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2015 (34.000 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)