33.694, D

Motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. over de intensivering van de 3D-benaderingIn deze motie wordt de regering verzocht haar 3D-benadering (defense, diplomacy, en development) te intensiveren en zich daar ook in Europees verband sterk voor te maken. Ook wordt de regering verzocht inzichtelijk te maken hoe de investering in diplomatie en ontwikkelingssamenwerking kan worden vergroot en in lijn worden gebracht met internationale normen.Kerngegevens

nummer 33.694, D
ingediend 24 maart 2015
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 31 maart 2015 aangenomen. VVD, PVV, SGP en OSF stemden tegen.
indiener(s) R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
mede ondertekend door A. Elzinga (SP)
M.J.M. Kox (SP)
N.J. Schrijver (PvdA)
K.G. de Vries (PvdA)
dossier(s) Internationale Veiligheidsstrategie (33.694)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)