33.979, Q

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. inzake het stellen van een wettelijk kader waarin grondgebondenheid een duidelijke relatie kent met weidegangIn deze motie wordt de regering verzocht te bewerkstelligen dat wetgeving waarin waarin grondgebondenheid tevens een duidelijke relatie kent met weidegang voor 1 november 2015 aan beide Kamers is voorgelegd.Kerngegevens

nummer 33.979, Q
ingediend 28 april 2015
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 19 mei 2015 verworpen. PVV, GroenLinks, SP, PvdD, fractie-De Lange en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door M.J. van Beek (PVV)
M.J.M. Kox (SP)
C.A. de Lange (OSF)
G.A.T.M. Reuten (SP)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Wet verantwoorde groei melkveehouderij (33.979)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)