34.083, G

Motie-De Boer (GroenLinks) c.s. inzake het aanpassen van de Overbruggingsregeling (OBR)In deze motie wordt de regering verzocht door aanpassing van de OBR of anderszins er voor te zorgen dat wordt voorkomen dat mensen ter overbrugging van het inkomensgat tussen VUT of prepensioen en AOW een beroep op de participatiewet moeten doen.Kerngegevens

nummer 34.083, G
ingediend 19 mei 2015
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 2 juni 2015. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) M.M. de Boer (GroenLinks)
mede ondertekend door C.A. de Lange (De Lange)
J.G. Nagel (50PLUS)
G.A.T.M. Reuten (SP)
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd (34.083)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 27 oktober 2015 de brief van de staatssecretaris van SZW van 13 oktober 2015 over het verlengen en uitbreiden van de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW (OBR) (EK 34.083, H) naar aanleiding van deze motie en de toezegging 'Overbrugging verhoging AOW-leeftijd' (T02141) voor kennisgeving aangenomen.