34.058, H

Motie-Dercksen (PVV) c.s. inzake onderzoek naar de omvang van de netto brandstofbesparingIn deze motie wordt de regering verzocht om, direct na ingebruikname van een windmolenpark op zee, onafhankelijk onderzoek te doen naar de navolgende zaken ten einde de omvang van de netto brandstofbesparing te bepalen:

  • 1. 
    Niet inpasbaar overschot aan windstroom in periodes van veel wind
  • 2. 
    Rendementsverliezen van bestaande elektriciteitscentrales veroorzaakt door de bijdrage van windenergie
  • 3. 
    Energie gebruikt om de turbines en parken te bouwen, aan te sluiten en te onderhouden


Kerngegevens

nummer 34.058, H
ingediend 16 juni 2015
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 23 juni 2015 verworpen na stemming bij zitten en opstaan.De fractie van de PVV stemde voor.
indiener(s) R.G.J. Dercksen (PVV)
mede ondertekend door M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
A.W.J.A. van Hattem (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
dossier(s) Wet windenergie op zee (34.058)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)