34.088, F

Motie-Van Weerdenburg (PVV) c.s. inzake een asielstop en het investeren van daaruit voortvloeiende besparingen in ouderenzorgIn deze motie wordt de regering verzocht om direct een volledige asielstop in te voeren en de daaruit voortvloeiende besparingen te investeren in de ouderenzorg.Kerngegevens

nummer 34.088, F
ingediend 7 juli 2015
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 7 juli 2015 verworpen na stemming bij zitten en opstaan.De fractie van de PVV stemde voor.
indiener(s) V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
mede ondertekend door R.G.J. Dercksen (PVV)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
A.W.J.A. van Hattem (PVV)
C.J. Kok (PVV)
A. Kops (PVV)
G. Markuszower (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Implementatie Opvang- en Procedurerichtlijnen (34.088)
behandelende commissie(s) commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)