34.300 VII / 34.300 B, C

Motie-Van Weerdenburg (PVV) c.s. over extra financiële middelen voor gemeenten voor de organisatie van het referendum op 6 april 2016In deze motie wordt de regering verzocht om alsnog het extra bedrag van € 22.200.000,00 ter beschikking te stellen van gemeenten voor de organisatie van het referendum op 6 april 2016, ofwel door de financiële dekking te gebruiken uit de amendementen 34.300 B, nr. 9 / 34.300 VII, nr. 19 (beiden Koser Kaya en Van Raak), ofwel zelf een alternatieve financieringsmogelijkheid te zoeken.Kerngegevens

nummer 34.300 VII / 34.300 B, C
ingediend 14 december 2015
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 22 december 2015 na hoofdelijke stemming met 31 stemmen voor (PVV, SP, 50PLUS, D66 en PvdD) en 43 stemmen tegen (PvdA, CDA, SGP, ChristenUnie, GroenLinks, VVD en OSF) verworpen
indiener(s) V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
mede ondertekend door M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
C.J. Kok (PVV)
A. Kops (PVV)
G. Markuszower (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2016 (34.300 VII)
Begrotingsstaat gemeentefonds 2016 (34.300 B)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)