33.992 (R2034) / 33.990, D

Motie-Van Dijk (SGP) c.s. over het aanmerken van de bescherming van de rechten van mensen met een beperking als één van de prioriteiten van het Nederlandse mensenrechtenbeleidIn deze motie wordt de regering verzocht om de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap ook aan te grijpen om de bescherming van de rechten van mensen met een beperking aan te merken als één van de prioriteiten van het Nederlandse mensenrechtenbeleid en de Kamer daarover nader te informeren.Kerngegevens

nummer 33.992 (R2034) / 33.990, D
ingediend 12 april 2016
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 19 april 2016. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) D.J.H. van Dijk (SGP)
mede ondertekend door H.M. Don (SP)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
R. Kuiper (ChristenUnie)
P. Schalk (SGP)
C. Teunissen (PvdD)
dossier(s) Goedkeuring verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.992 (R2034))
Uitvoering verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.990)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)