33.992 (R2034) / 33.990, E

Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over een plan van aanpak voor een inclusieve samenleving, ook in termen van ontwikkelingssamenwerkingIn deze motie wordt de regering verzocht te komen met een plan van aanpak voor een inclusieve samenleving, ook in termen van ontwikkelingssamenwerking.Kerngegevens

nummer 33.992 (R2034) / 33.990, E
ingediend 12 april 2016
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 19 april 2016. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) C. Teunissen (PvdD)
mede ondertekend door D.J.H. van Dijk (SGP)
H.M. Don (SP)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
N.K. Koffeman (PvdD)
dossier(s) Goedkeuring verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.992 (R2034))
Uitvoering verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.990)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)