34.403, G

Motie-Van Weerdenburg (PVV) c.s. over woningzoekenden met een urgentieverklaringIn deze motie wordt de regering verzocht ervoor te zorgen dat woningzoekenden met een urgentieverklaring, die een hen aangeboden woning in een ‘statushouderpand’ weigeren, hun urgentieverklaring daardoor niet verliezen.Kerngegevens