34.403, H

Motie-Van Weerdenburg (PVV) c.s. over een spijtoptantenregeling voor gemengde statushouderpandenIn deze motie wordt de regering verzocht een spijtoptantenregeling in te voeren voor gemengde ‘statushouderpanden’, zodat woningzoekenden binnen zes maanden na acceptatie van zo’n woning hun eerdere plaats op de wachtlijst weer kunnen innemen als zij weg willen uit het ‘statushouderpand’.Kerngegevens