30.874 (R1818), G

Motie-Duthler (VVD) c.s. over het aanhouden van het wetsvoorstel totdat de staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel haar onderzoek heeft afgerondIn deze motie spreekt de Kamer als haar mening uit dat het wenselijk is de in te stellen staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel te verzoeken om in haar onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het parlementaire stelsel het instrument van het invoeren van een gekwalificeerde meerderheid van uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring en wijziging van EU-verdragen zoals bedoeld in onderhavig wetsvoorstel te betrekken en de verdere behandeling van het wetsvoorstel aan te houden totdat de in te stellen staatscommissie haar onderzoek heeft afgerond en rapport heeft uitgebracht.Kerngegevens

nummer 30.874 (R1818), G
ingediend 24 januari 2017
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 24 januari 2017 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, Groenlinks, PvdA, CDA en OSF stemden voor.
indiener(s) A.W. Duthler (VVD)
mede ondertekend door S.C. van Bijsterveld (CDA)
H. ten Hoeve (OSF)
A. Jorritsma-Lebbink (VVD)
N.J. Schrijver (PvdA)
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring EU-verdragen (30.874 (R1818))
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)