34.356 (R2064), H

Motie-Van Dijk (SGP) c.s. inzake alternatieven voor het verplichte ambtshalve beroep tegen het intrekkingsbesluitIn deze motie wordt de regering verzocht om nader onderzoek te laten verrichten naar alternatieven voor het verplichte ambtshalve beroep tegen het intrekkingsbesluit in de situatie dat de belanghebbende zelf geen beroep instelt. En de Kamer daarover nader te informeren.Kerngegevens

nummer 34.356 (R2064), H
ingediend 31 januari 2017
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 7 februari 2017 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, VVD, CDA, 50PLUS en PVV stemden voor.
indiener(s) D.J.H. van Dijk (SGP)
mede ondertekend door S.C. van Bijsterveld (CDA)
A.W. Duthler (VVD)
M.A.J. Knip (VVD)
G. Markuszower (PVV)
M.L.A. van Rij (CDA)
P. Schalk (SGP)
dossier(s) Intrekken Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (34.356 (R2064))
behandelende commissie(s) commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft op 22 januari 2019 de brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (J&V) ter aanbieding van het rapport Alternatieven voor het beroep van rechtswege in de Rijkswet op het Nederlanderschap" (EK, K met bijlage) ter uitvoering van de Motie-Van Dijk c.s. (SGP) inzake alternatieven voor het verplichte ambtshalve beroep tegen het intrekkingsbesluit (EK, H) besproken.

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 17 januari 2019 te betrekken bij de derde termijn van het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, die op 19 februari 2019 zal plaatsvinden.