34.775, J

Gewijzigde motie-Strik (GroenLinks) c.s. over maatregelen om de arbeidsparticipatie te verbeterenIn deze motie wordt de regering verzocht om over maximaal drie jaar na invoering een evaluatie te houden naar de effecten van de maatregelen op de feitelijk inkomenspositie en de arbeidsparticipatie, voor mensen met een beperking, arbeidsongeschikten en Wajongers.Kerngegevens

nummer 34.775, J
ingediend 5 december 2017
gewijzigd 5 december 2017
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 5 december 2017 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
indiener(s) M.H.A. Strik (GroenLinks)
mede ondertekend door H. ten Hoeve (OSF)
N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
J.G. Nagel (50PLUS)
C. Teunissen (PvdD)
dossier(s) Miljoenennota 2018 (34.775)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 2 oktober 2018 de brief van de staatssecretaris van SZW van 7 september 2018 (EK 34.775, AK) over het niet doorgaan van de loondispensatie en de maatregelen om meer mensen met een beperking aan werk te helpen (naar aanleiding van de toezegging 'Arbeidsparticipatie kwetsbare groepen' (T02495)) voor kennisgeving aangenomen, in afwachting van de concrete uitwerking van de voorstellen in het kader van het brede offensief om tot meer banen te komen.