34.775, M

Motie-Postema (PvdA) c.s. over de aansluiting bij de 10-jaarsrente voor het studievoorschotIn deze motie wordt de regering verzocht om de aansluiting bij de 10-jaarsrente voor het studievoorschot achterwege te laten en de dekking hiervan te bezien in het kader van het integrale meerjarige treasurybeleid van de rijksoverheid.Kerngegevens

nummer 34.775, M
ingediend 12 december 2017
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 19 december 2017 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF en SP stemden voor.
indiener(s) A. Postema (PvdA)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
M.A.M. Barth (PvdA)
E.M. Sent (PvdA)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Miljoenennota 2018 (34.775)