34.775, N

Motie-Vos (GroenLinks) c.s. over fossiele subsidiesIn deze motie wordt de regering verzocht fossiele subsidies in kaart te brengen en een plan te maken voor afbouw daarvan.Kerngegevens

nummer 34.775, N
ingediend 12 december 2017
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 19 december 2017. Vervallen op 4 december 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) M.B. Vos (GroenLinks)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
H. ten Hoeve (OSF)
N.K. Koffeman (PvdD)
A. Postema (PvdA)
C. Teunissen (PvdD)
dossier(s) Miljoenennota 2018 (34.775)