33.506, T

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het vastleggen in een novelle van de in de Eerste Kamer gevraagde en toegezegde kernnormen



In deze motie wordt de regering verzocht de kernnormen zoals die in de Eerste Kamer zijn gevraagd en toegezegd, in de wet vast te leggen via een novelle.



Kerngegevens

nummer 33.506, T
ingediend 13 februari 2018
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 13 februari 2018 na hoofdelijke stemming verworpen met 15 stemmen voor en 59 stemmen tegen.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door C. Teunissen (PvdD)
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (33.506)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)