34.841, D

Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over de (on)mogelijkheden van de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de MensIn deze motie wordt de regering verzocht de Kamer te informeren over (on)mogelijkheden die de regering ziet om de toetreding van de EU tot het EVRM op afzienbare termijn te realiseren.Kerngegevens

nummer 34.841, D
ingediend 10 april 2018
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 17 april 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66 stemden voor.
indiener(s) E.B. van Apeldoorn (SP)
mede ondertekend door F. Köhler (SP)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
C. Teunissen (PvdD)
A.M.T. Wezel (SP)
dossier(s) Staat van de Europese Unie 2018 (34.841)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Zaken (EUZA)