34.854, M

Motie-Köhler (SP) c.s. over het referendabel maken van de intrekkingswetIn deze motie wordt de regering verzocht met een voorstel te komen om de intrekkingswet zodanig aan te passen dat deze wet wel referendabel is.Kerngegevens

nummer 34.854, M
ingediend 3 juli 2018
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 10 juli 2018 na hoofdelijke stemming met 35 stemmen voor (SP, PVV, GroenLinks, PvdA, PvdD, 50PLUS en OSF) en 40 stemmen tegen (VVD, CDA, D66, ChristenUnie en SGP) verworpen.
indiener(s) F. Köhler (SP)
mede ondertekend door H. ten Hoeve (OSF)
N.K. Koffeman (PvdD)
F.C.W.C. Lintmeijer (GroenLinks)
J.G. Nagel (50PLUS)
M. Sini (PvdA)
dossier(s) Intrekking van de Wet raadgevend referendum (34.854)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)