Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Toetsen van uitvoerbaarheid wetgeving (CXXX)

-
Follow-up werkzaamheden uitvoerbaarheidstoetsing wetgeving

Het lid Rinnooy Kan (D66) geeft een toelichting op de conceptlijst met vragen en aandachtspunten voor het toetsen van uitvoerbaarheid van voorgenomen wetgeving. De commissie neemt nota van de lijst en zal deze de komende zes maanden uitproberen bij de behandeling van wetgeving.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren