Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (34.355)

-
Toezegging T02449 (essays over digitalisering)

Toezegging Essays over digitalisering (34.355)

Naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 juni 2018 inzake toezending essays digitalisering (34355, E) besluit de commissie met de minister in schriftelijk overleg te treden. De staf maakt een conceptbrief en laat deze circuleren onder de leden van de commissie, met een reactietermijn tot vrijdag 14 september 2018, 12:00 uur.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman