Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Stappenplan objectieve methodiek sociaal minimum Caribisch Nederland (34.550 IV) (T02383)

- T02383

Sociaal minimum Caribisch Nederland

De commissie besluit de reactie van de minister van SZW op het halfjaarlijkse toezeggingenrappel met betrekking tot toezegging T02383 voor kennisgeving aan te nemen.

De commissie besluit voorts de uitkomst van het algemeen overleg in de Tweede Kamer, dat gepland staat voor 13 september 2018, af te wachten alvorens het onderzoeksrapport naar een ijkpunt voor het sociaal minimum in Caribisch Nederland opnieuw te agenderen voor inhoudelijke behandeling.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman