Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Toetsen van uitvoerbaarheid wetgeving (CXXX)

-
Follow-up werkzaamheden uitvoerbaarheidstoetsing wetgeving

De individuele leden doen graag ervaring op met deze handreiking. Aanvullende aandachtspunten voor de commissie Koninkrijksrelaties zijn:
- toetsing van de geldigheid in en de effecten van nieuwe wetgeving op Caribisch Nederland en
- toetsing van legislatieve terughoudendheid t.a.v. Caribisch Nederland.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman