Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (34.309)

-
34 309

Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van D66 (Stienen), PVV (Van Hattem), PvdA (Nooren) en GroenLinks (Strik).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren