Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Toetsen van uitvoerbaarheid wetgeving (CXXX)

-
Follow-up werkzaamheden uitvoerbaarheidstoetsing wetgeving

De commissie neemt kennis van de conceptlijst vragen en aandachtspunten ten aanzien van de uitvoerbaarheid van wetgeving. Kamerleden kunnen dit hulpmiddel gebruiken bij de beoordeling van de uitvoerbaarheid van voorgestelde wetgeving. Het betreft een pilot, die in maart 2019 geƫvalueerd zal worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren