Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Toetsen van uitvoerbaarheid wetgeving (CXXX)

-
Follow-up werkzaamheden uitvoerbaarheidstoetsing wetgeving

De commissie brengt enkele opmerkingen naar voren die zullen worden meegegeven aan de werkgroep uitvoeringstoets.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk