Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Inzet extra middelen strafrechtketen (34.775) (T02491)

- T02491 en T02601

Toezegging Inzet extra middelen strafrechtketen (34.775); Toezegging Berichten wat het bestuurlijk ketenberaad (BKB) gaat doen om prestaties strafrechtketen verder te verbeteren (34.775 VI)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en verzoekt de staf een inventarisatie te maken van de toezeggingen die gedaan zijn tijdens het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, d.d. 22 mei 2018, zodat de behandeling van deze toezeggingen eventueel geclusterd kan plaatsvinden op het moment wanneer op alle toezeggingen, of een groot gedeelte daarvan, een reactie is verkregen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren