Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Toetsen van uitvoerbaarheid wetgeving (CXXX)

-
Follow-up werkzaamheden uitvoerbaarheidstoetsing wetgeving

De commissie stemt in met het de komende maanden experimenteren met de conceptlijst vragen en aandachtspunten toetsen uitvoerbaarheid.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman