Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Toetsen van uitvoerbaarheid wetgeving (CXXX)

-
Follow-up werkzaamheden uitvoerbaarheidstoetsing wetgeving

De commissie besluit de uitvoerbaarheidstoetsing een aantal maanden bij wijze van pilot toe te passen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer