Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Evaluatie Jeugdwet (34.880)

-
Evaluatie Jeugdwet

Evaluatie Jeugdwet (34880, A) en beleidsreactie (34880, B)

De commissie besluit de inbreng voor het schriftelijk overleg aan te houden tot 2 oktober 2018. Op verzoek van enkele fracties wordt op 25 september 2018 een voorbereidende bespreking gepland.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer