Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Toetsen van uitvoerbaarheid wetgeving (CXXX)

-
Follow-up werkzaamheden uitvoerbaarheidstoetsing wetgeving

De commissie neemt kennis van de conceptlijst met vragen en aandachtspunten ten aanzien van de uitvoerbaarheid van wetgeving. Kamerleden kunnen dit hulpmiddel gebruiken bij de beoordeling van de uitvoerbaarheid van voorgenomen wetgeving. Opgemerkt wordt dat het een pilot betreft, die in maart 2019 geƫvalueerd zal worden.
De leden van de PvdA-fractie vinden dat er meer aandacht had mogen zijn voor het doenvermogen en de decentralisatieverhoudingen. Zij overwegen een reactie op dat punt.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer