Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 25 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet bescherming bedrijfsgeheimen (34.821)

-
34821

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 9 oktober 2018.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer