Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 2 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Informeren over toetreding EU tot EVRM (33.877) (T01941)

- Halfjaarlijks toezeggingenrappel

Verslag van een schriftelijk overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de stand van zaken van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2018

De commissie bespreekt het verslag van een schriftelijk overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de stand van zaken van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan. Naar aanleiding hiervan besluit de commissie om de status van de toezegging T02585 op voldaan te zetten. De status van de toezeggingen T01191 (deels voldaan), T01941 (openstaand), T02273 (openstaand) en T02488 (openstaand) blijven ongewijzigd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman