Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Financiën (FIN) van 2 oktober 2018
1.
MFK 2021 - 2027

De commissies bespreken een ambtelijk voorbereid behandelvoorstel voor de behandeling van het MFK 2021-2027 en stemmen hiermee in.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman