Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 2 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu (29.383)

- Evaluatie wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen

Brief van de staatssecretaris van I&W van 24 september 2018 in reactie op de brief van 25 juni 2018 (verslag schriftelijk overleg 29383, Q)

De commissie besluit de brief van 24 september 2018 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer